פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה

בקשה ועדה מקומית 3553/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה
מספר: 3553/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומה ב' עליונה לאחור ולחזית בשטח של 64.98 מ"ר כולל חדר יציאה לגג, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 136.38 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורדינג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6770חלק20
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3913/06/2004