פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה. אחרון יוסף 15

בקשה ועדה מקומית 3554/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה. אחרון יוסף 15
מספר: 3554/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הוועדה המחוזית לפטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואחרון יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6982חלק21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3913/06/2004