פטור מהסדר חניה קהילת לודג' תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3579/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה קהילת לודג' תל אביב
מספר: 3579/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומה ב' ובנית חדר יציאה לגג ושינויים בחזיתות ובמעבר לדירה - אישור מצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת לודג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק382
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4303/07/2005