פטור מהסדר חניה רפידים 24

ישות כללית 3655/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: פטור מהסדר חניה רפידים 24
מספר: 3655/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר פטור מהסדרת מקום חניה נוסף עבור דירה ששטחה לאחר הרחבה הינו עד 121 מ"ר בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6410/06/2008