פטור מהסדר חניה, רשפים 4 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3582/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה, רשפים 4 ת"א
מספר: 3582/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הואיל ומדובר בהגדלת יחידת דיור ועקב צורת המגרש אין אפשרות פיזית להסדר מקום חניה בתחום המגרש - יש מקום לפטור את המבקשים מהדרישה להסדר חניה כפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורשפים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק151
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4303/07/2005