פטור מהסדר חניה- רח' קהילת ורשה 18 הדר יוסף תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3678/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה- רח' קהילת ורשה 18 הדר יוסף תל אביב
מספר: 3678/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר פטור מהסדר חניה ברחוב קהילת ורשה 18, תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת ורשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק235
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ ל/ 2שטחים מעבר לירקוןהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירותהיתר בניה
תוכניתתא/ 2204תכנית מפורטת מס' 2204היתר בניה
תוכניתתא/ 254תכנית מס' 254היתר בניה
תוכניתתא/ לתכנית מס' להיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7526/01/2010