פטור מחיזוק מבנה לפי תמא/ 38

בקשה ועדה מקומית 3628/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מחיזוק מבנה לפי תמא/ 38
מספר: 3628/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מחיזוק מבנה לפי תמ"א/ 38.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוברודי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6769חלק87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5717/06/2007