פטור מחניה

בקשה ועדה מקומית 3600/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מחניה
מספר: 3600/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר פטור לחניה ל- 171 מקומות חניה הדרושים באישור הוועדה המחוזית או לחילופין הצגת פתרון חניה פיזי בפרוייקט מתחם גבעון הסמוך למרכז לקולנוע הישראלי, כפי שסוכם, בחלק מההיתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהארבעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7100חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2604בניני ציבור בתחום תכנית "G".היתר בניה
תוכניתתא/ Gתכנית מס' "G"היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4727/03/2006