פטור מתמא/ 38 היתר בניה ברומנילי 16

בקשה ועדה מקומית 3615/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתמא/ 38 היתר בניה ברומנילי 16
מספר: 3615/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה: 2 חדרי יציאה לגג
שינויים פנימיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורומנילי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6623חלק578
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1821שינוי לתכנית מפורטת 188 / Rהיתר בניה
תוכניתתא/ 1740שינוי לתכנית מתאר "ל" שטחים מעבר לירקוןהיתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ ל/ 2שטחים מעבר לירקוןהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 380תכנית מס' 380היתר בניה
תוכניתתא/ לתכנית מס' להיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5306/11/2006