פטור מתמא/ 38

בקשה ועדה מקומית 3606/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתמא/ 38
מספר: 3606/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"לאשר פטור מדרישת תמא/ 38 לחוזוק הבנין נגד רעידת אדמה כפוף לאישור הוועדה המחוזית".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומשמר הגבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6628חלק826
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5106/08/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5016/07/2006