פטור מתקן חניה ברחוב התבור 26

בקשה ועדה מקומית 3585/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתקן חניה ברחוב התבור 26
מספר: 3585/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הוועדה המחוזית לפטור עבור 7.6 מקומות חניה הדרושים עבור זכויות הבניה המועברות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהתבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7228חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4425/09/2005