פטור מתקן חניה גרשון שץ גגה 33

בקשה ועדה מקומית 3667/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתקן חניה גרשון שץ גגה 33
מספר: 3667/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור פטור מתקן חניה עבור 11 מקומות החניה החסרים בתנאי אישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושץ גגה גרשון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7109חלק185
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6919/05/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6817/03/2009