פטור מתקן חניה רפידים 20

ישות כללית 3652/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: פטור מתקן חניה רפידים 20
מספר: 3652/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הבקשה לפטור מהסדרת 4 מקומות חניה נוספים עבור 4 דירות ששטחן לאחר הרחבה הינו כ- 121 מ"ר כ"א בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6219/02/2008