פטור מתקן חניה שלומציון המלכה 7

בקשה ועדה מקומית 3533/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: פטור מתקן חניה שלומציון המלכה 7
מספר: 3533/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג ממרתף למרפאת שיניים בקומת מרתף ל- 5 שנים, בשטח 72.72 מ"ר.
למקום אין כניסה נפרדת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושלומציון המלכה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6212חלק499
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3913/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3624/09/2003