פטור מתקן חניה - הגולן 32 תל אביב

ישות כללית 3658/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: פטור מתקן חניה - הגולן 32 תל אביב
מספר: 3658/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור לדירת הנכה בלבד תוך קביעת התנאי בהיתר לגבי פטור לדירת העורר בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק468
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות99615/09/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות99404/08/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6410/06/2008