פטור מתקן חניה- רחוב משה סנה 15 תל-אביב

בקשה ועדה מקומית 3698/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתקן חניה- רחוב משה סנה 15 תל-אביב
מספר: 3698/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור פטור מתקן חניה ברחוב משה סנה 15 בתל-אביב עפ"י תכנית תא/ ג/ 1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסנה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6624חלק502-503
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה14/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9414/05/2012