פטור מתקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3519/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתקן חניה
מספר: 3519/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית מעלית חיצונית במרווח צדדי.
תוספת 2 קומות + חדר על הגג הכוללות 3 יח"ד.
תוספת בניה בקומה ד, ה, ו לחזית לאחור לצד בשטח של 209.91 מ"ר.
שטח הבניה לאחר התוספת יהיה 639.10 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוכרמיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7085חלק127
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4126/12/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3913/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3324/11/2002