פטור מ- 3 מקומות חניה

ישות כללית 3651/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: פטור מ- 3 מקומות חניה
מספר: 3651/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור בקשה לפטור מהסדרת 3 מקומות חניה נוספים עבור 3 דירות ששטחן לאחר הרחבה הינו כ- 121 מ"ר כ"א בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6219/02/2008