פטור עבור 0.6 מקום חניה ברחוב לסקוב חיים 18

ישות כללית 3650/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: פטור עבור 0.6 מקום חניה ברחוב לסקוב חיים 18
מספר: 3650/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פטור עבור 0.6 מקום חניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולסקוב חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7099חלק100
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6219/02/2008