פינוי בינוי מתחם דגניה.

תוכנית רצ/ 1/ 8/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פינוי בינוי מתחם דגניה.
מספר: רצ/ 1/ 8/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התחדשות עירונית במתחם "דגניה" בראשון-לציון באמצעות:
א. שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים מיוחד.
ב. קביעת הנחיות להכנת תכנית איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק ללא הסכמת בעלים.
ג. שינוי ברוחב כביש קיים, ושיפור הסדרי התנועה ברחוב.
ד. הקצאת אזורים לשטחים ציבורייים פתוחים, ושטח למבני ציבור.
ה. קביעת הוראות וזכויות בניה ליעודי הקרקע כמפורט להלן.
ו. תוספת יחידות דיור, מ- 61 יחידות דיור , ל- 254 יחידות דיור.
ז. תוספת קומות, מ- 4 על קומת עמודים, או 6 על קומת עמודים, ל- 9 על קומת כניסה וחדרים על הגג ול- 23 על קומת כניסה וחדרים על הגג.
ח. קביעת הוראות בדבר רישום זיקת הנאה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
פינוי בינוי מתחם "דגניה", ראשון לציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3929חלק548555-557, 751, 753, 757, 762-767, 769-773, 775-778
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 8/ 42שינוי יעודיםשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 8ראשון לציוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2574. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות15/06/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/08/2007
הוגשו התנגדויות02/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3392. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2003
קבלת תכנית12/02/2003
פרסום קביעת תנאים ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 220. שנה עברית: התשסב .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים05/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2001. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3286. שנה עברית: התשסא .
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7812/07/2001
פרסום הכנת תכנית בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית17/01/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה