פינוי מתחם שדה תעופה אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פינוי מתחם שדה תעופה אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח מתחם נמל התעופה המתפנה כמוקד עירוני לבילוי, נופש,
פנאי, מסחר, מלונאות ומגורים תוך יצירת מדרחוב תיירותי - מסחרי פעיל
ושימת דגש על חיזוק והידוק הקשר בין העיר אילת שממערב לכביש 90
ובין התיירות בחוף הצפוני.
כל זאת על ידי שינויים ביעודי קרקע, הוספת זכויות בניה חדשות,
איחוד וחלוקה של חלקות וקביעת הנחיות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4002חלק49
40000חלק56
40001חלק91, 96, 10079, 89-90, 92, 101, 123
40002חלק67
40004חלק
40014חלק1-11
40068חלק
40069חלק
40110חלק
40115חלק1-2
40116חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 19מכבסה מלונות אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 194הקמת אזור תיירות - מבנן א' אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 102/ 17שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 40פארק צפרותשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 87הצבת פסלים ורהוט רחוב בדרכים וחניות - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 19תחנת תדלוק ושירותי דלקשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 24אילת, אזור תעשיה נמל חופשישינוי
תוכנית2/ 03/ 141/ 3אזור תעשיהשינוי
תוכנית2/ 03/ 102/ 7מרכז מסחרי ומלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/06/2007
קבלת תכנית31/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200402/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200206/02/2012