פינת רחוב אילות - שדרות התמרים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פינת רחוב אילות - שדרות התמרים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת חלקה 11 לשני מגרשים 300 ו- 311.
ב. קביעת מסגרת תכנונית חדשה למגרש 300
ע"י שינוי יעוד וקביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2006
קבלת תכנית20/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600109/01/2006