פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5028

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'
מספר: תא/ 06/ 5028
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוחובבי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7091חלק54
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603617/05/2006