פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5027

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'
מספר: תא/ 06/ 5027
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצויים בגין אישור תכנית תמ"א 36 א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסעדיה גאון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7104חלק237
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200901712/02/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200901601/11/2006