פיצויים בעקבות תוכנית תמ"א 31/ א/ 18

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 04/ 331/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: פיצויים בעקבות תוכנית תמ"א 31/ א/ 18
מספר: 04/ 331/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11355חלק8, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31/ א/ 18תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א18-דרך מס' 6 בקטע מס' 65 ועד דרך מס' 70ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200500213/01/2005