פיצויים מתכנית ג/לג/38/97/1232

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 902/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: פיצויים מתכנית ג/לג/38/97/1232
מספר: 902/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים מתכנית ג/גל/38/97/1232

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק124-125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003422/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003006/06/2010