פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא

תוכנית 8/ 03/ 113/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא
מספר: 8/ 03/ 113/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' והסדרת
אזור מגורים בישוב חקלאי במושב על ידי שינויים ביעודי
הקרקע, חלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות
זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזראבית עזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2524חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2303. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 23. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2001
קבלת תכנית27/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18417/03/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002