פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מגורים בישוב חקלאי ע"י שינויים ביעודי קרקע , איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1501. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3246. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית27/11/2001