פיצול והוספת מגרש מגורים- מושב רם און

תוכנית ג/ 12246

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול והוספת מגרש מגורים- מושב רם און
מספר: ג/ 12246
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול מגרש מגורים מנחלה.
הוספת מגרש מגורים לנחלה.
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א'.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - צפיפות, מרווחי בניה וגובה בניינים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערם-און
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20775חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7079מושב רם-אוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2379. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים29/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/03/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3931. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2001. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2001
קבלת תכנית21/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18006/03/2002