פיצול חלקה א' לשימוש מגורים לבעלי מקצוע

תוכנית גז/ 487/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול חלקה א' לשימוש מגורים לבעלי מקצוע
מספר: גז/ 487/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול חלק א' של הנחלה שכוללת את נחלה 35 ומגרש 35א
והפרדת המגרש 35א' לשימוש אזור מגורים לבעלי מקצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
ישוב: צפריה

גוש 6251 חלקה 35א'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6250חלק35
6251חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1999תאריך פרסום: 01/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4828. עמוד: 1530. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1996תאריך פרסום: 26/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4471. עמוד: 1074. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/12/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/12/1996
קבלת תכנית03/09/1995