פיצול מגורים חקלאי והקמת אזור מגורים א' - מושב באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 117/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול מגורים חקלאי והקמת אזור מגורים א' - מושב באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 117/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש של שטח חקלאי ומגורים ל-2 חלקות נפרדות,
האחד למגורים בלבד, והשניה לשטח חקלאי + מגורים בשטח חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
324חלק88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2006
קבלת תכנית22/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600719/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200810/06/2002