פיצול מגרש החלפת אזורי יעוד גישה למגרש תעשיה חדש - צרעה

תוכנית מק/ מי/ 245/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פיצול מגרש החלפת אזורי יעוד גישה למגרש תעשיה חדש - צרעה
מספר: מק/ מי/ 245/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיצול מגרש לתעשיה שבמסגרת התכנית לשני מגרשים .
ב. התויית שטח עם זיקת הנאה לציבור לגישה למגרש התעשיה החדש.
ג. החלפת אזורי יעוד נוספים בן אזור משק לשטח חקלאי, תוך שמירת השטח של כל יעוד.
ד. אחוד וחלוקה מחדש עפ"י סעיף 62 א' סעיף 1 קטן בחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
שטח בין קואורדינטות אורך 629/500 - 629/700
ובין קואורדינטות רוחב 196/700 - 197/500
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. עמוד: 2325. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2001תאריך פרסום: 26/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5035. עמוד: 592. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.