פיצול נחלה מגש 50 ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול נחלה מגש 50 ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול אזור למגורים ביישוב כפרי, ע"י שינוי יעוד של חלק מהאזור למגורים א' והפיכתו למגרש עצמאי ונפרד.

עיקרי ההוראות:
א. תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית, ללא איחוד וחלוקה.
ב. שינוי ייעוד חלק מאזור מגורים ביישוב כפרי לאזור מגורים א' (תא שטח 2).
ג. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח 2) ל- 240מ"ר מתוכם 200 מ"ר שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים ביישוב כפרי (תא שטח 1b) ל- 360 מ"ר
מתוכם 250 מ"ר שטחים עיקריים.
תותר בניית 1 יח"ד בשטח כולל של 360 מ"ר (עיקרי+שירות) + יחידת דיור קטנה הצמודה אליה, שלא תעלה על 55 מ"ר
ה. קביעת התכליות והשימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
ו. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
ז. קביעת קווי הבניין במגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר-בנים, בתחום המועצה האזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק46-47
2936חלק216-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 735. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
לא הוגשו התנגדויות20/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1836. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2011
קבלת תכנית28/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים133931/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה