פיצול נחלה מס' 170 ושינוי קווי בניין - מושב נהלל

תוכנית יז/ מק/ 12698/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול נחלה מס' 170 ושינוי קווי בניין - מושב נהלל
מספר: יז/ מק/ 12698/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הנחלה לצורך יצירת מגרש נפרד (פיצול נחלה) בנחלה 170 ושינוי קווי בניין וגודל מגרש מינימלי - מושב נהלל.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת שטח המגורים (בנחלה) למגרש ונחלה - ללא שינוי זכויות בניה מותרות עפ"י ת.מ 12698. סעיף 62א(א)1.
2. שינוי קווי בניין בהתאם למבנים קימים. לפי סעיף 62א(א)4.
3. שינוי גודל מגרש מינימלי. לפי סעיף 62א(א)7.
4. קביעת זכויות והוראות בהתאם ללא שינוי זכויות בניה מותרות עפ"י ת.מ.12698, ג/ 13637.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17187חלק31
17188חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושבשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2012תאריך פרסום: 13/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6473. עמוד: 6451. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012