פיצול נחלה - משפחת אפשטיין - מושב נווה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיצול נחלה - משפחת אפשטיין - מושב נווה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים א' ( תא שטח מס' 271), ע"י פיצול נחלה ללא תוספת יח"ד.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד חלק מאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 44) לאזור מגורים א' (תא שטח מס' 271).
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 271)
ל- 232.4 מ"ר מתוכם 182.4 מ"ר המהווים שטח עיקרי.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים בישוב כפרי (תא שטח מס' 44a )
ל- 367.6 מ"ר מתוכם 267.6 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
חלקה 49, גוש 5008 וכן חלק מדרך 85 במושב נוה מבטח
בתחום מועצה אזורית באר טוביה
קואורדינטה מערב מזרח-Y 634700
קואורדינטה דרום צפון-X 175400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק50
5008חלק49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4029. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4215. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2006
קבלת תכנית13/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה