פירוק תורן סלקום קיים והקמת מתקן תקשורת משותף לפלאפון וסלקום

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 03/ 153/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: פירוק תורן סלקום קיים והקמת מתקן תקשורת משותף לפלאפון וסלקום
מספר: מי/ 03/ 153/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפירוק תורן סלקום קיים והקמת מתקן תקשורת משותף לפלאפון וסלקום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200304804/11/2003