פירות שלי בע"מ - מחסן חקלאי

בקשה ועדה מקומית 1 - 530/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פירות שלי בע"מ - מחסן חקלאי
מספר: 1 - 530/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחסן חקלאי וחדר קרור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11721חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה28/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200701528/11/2007