פיתוח אזור מגורי פטיו שכ' ד 37 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 123/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיתוח אזור מגורי פטיו שכ' ד 37 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 123/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון האזור למטרת הקמת שכונת מגורים, יעוד השטחים לבניני מגורים ולבניני ציבור הדרושים כמסומן בתשריט, לשבילים להולכי רגל, לכבישים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכ' ד' אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. שנה עברית: התשם .