פיתוח החוף הדרומי - חוף אלמוג

תוכנית 2/ 03/ 116

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיתוח החוף הדרומי - חוף אלמוג
מספר: 2/ 03/ 116
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח המפורט , לקבוע בו אזורים להקמת הווילות. שטחים פרטיים פתוחים, התווית דרכים קביעת תקנות בניה, לפי המסומן בתסריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1965
פרסום להפקדה ברשומות22/07/1965תאריך פרסום: 22/07/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1199. עמוד: 2375. שנה עברית: התשכה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/1965
החלטה בדיון בהפקדה21/06/1965
קבלת תכנית20/07/1964