פיתוח מרינה

תוכנית 3/ 02/ 101/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פיתוח מרינה
מספר: 3/ 02/ 101/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לפתח מרינה ושרותים הנילווים לה כחלק מתכנית האב לפיתוח חוף הים באשדוד. 2. לקבוע מסגרות ונוהל להכנת תכנית המפורטת לשטח המרינה. 3. לשנות יעוד מאיזור פיתוח שפת הים לאיזור פיתוח שפת ה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, המרינה בחוף הים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק32
2072חלק35
2079חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1985תאריך פרסום: 29/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3181. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית28/03/1985