פלך - תכנית הרחבה, מתאר 1

תוכנית ג/ 11507

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פלך - תכנית הרחבה, מתאר 1
מספר: ג/ 11507
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת הישוב ע"ע תוספת שטחים למגורים ושימושים נלווים.
2. פריסה מחדש של יעודי הקרקע הקיימים, הגדרת מספר יח"ד וביטול שטחי
מלאכה ותעשיה.
3. קביעת אזורי מגורים, שטחים ציבוריים, שטח לתעסוקה, שטחי ספורט,
שטחים ציבוריים פתוחים, שטח למבני משק, דרכים ואופן הבינוי בהם.
4. מתן הנחיות לבינוי בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון עם חותמות אישור
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
נספחיםטופוגרפיה / תכנית מצבית
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבפלך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18904חלק7-8, 10-11, 406, 9, 12-14, 21, 39
18906חלק22, 24-27, 29-31, 34, 40-41
18907חלק1-2, 22-233-4, 18, 20, 29, 40-41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9735הרחבת הקיבוץ, תובלשינוי
תוכניתג/ 1718מחצבה ירכאשינוי
תוכניתג/ 1951מחצבה -ירכאשינוי
תוכניתג/ 5168מצפה תפן 7 - פלקשינוי
תוכניתג/ 5662קיבוץ פלךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4096. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים29/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות12/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית12/08/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1732. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1999
קבלת תכנית16/09/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32703/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201812/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18725/03/2002