פל''ח (פעילות לא חקלאית) בכול ישוב מוצעה אזורית לכיש

תוכנית 6/ 02/ 104/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פל''ח (פעילות לא חקלאית) בכול ישוב מוצעה אזורית לכיש
מספר: 6/ 02/ 104/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת פעילות נוספת, שאינה חקלאית בחלקה א' בנחלות במושבים,
וזאת ע''י:
1. הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלות המושבים
וקביעת הנחיות לשימושים.
2. שמירת האופי הכפרי של המושב ומתן אפשרות לחקלאים שבתוכו
להמשיך בפועלם.
3. צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים.
4. ניצול מושכל של תשתיות קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
קבלת תכנית26/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900212/01/2009