פנינת הצפון, שינוי לתכנית ג/ 7441 , 96 יח"ד

תוכנית ג/ 15202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פנינת הצפון, שינוי לתכנית ג/ 7441 , 96 יח"ד
מספר: ג/ 15202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שכונת מגורים שאושרה בתכנית ג/ 7441 להקמת שכונת מגורים של 96 יח"ד צמודות קרקע חד ותלת משפחתיים בשלומי.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה מחדש ליצירת מגרשי בניה של בתים חד, ותלת משפחתיים, דרכים,שטחים ציבורים פתוחים ושטחים למבני ציבור תוך מתן הוראות בניה.
ב. התוית שביל חדש ממזרח ולאורך אתר לבנין מיבורי המשמש כגן ילדים ( מגרש 3001) המוביל אל אתר לבנין ציבורי סמוך המשמש כמקווה ( מגרש 3003 ).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18214חלק145-146
18319חלק4535, 38, 65, 69
18320חלק7-9, 13-20, 39-44, 65, 80-81, 851-3, 5-6, 10-12, 45-46, 58-59, 76, 84, 88, 90
18322חלק68-6937-38, 66-67, 75
18327חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10335מתחם מוסדות חינוך, שינוי למתאר, שלומי.שינוי
תוכניתג/ 7441צפון, עקרונות עצוב, שלומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 5916. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2008
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1991. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2005
קבלת תכנית06/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800228/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701527/08/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74229/03/2007