פקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א"

תוכנית חפ/ 718/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א"
מספר: חפ/ 718/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמורה על האופי העירוני למחצה של אזור מגורים
"א" ובמיוחד על נוף הר הכרמל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/1969תאריך פרסום: 25/09/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1554. עמוד: 47. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/1968
פרסום להפקדה ברשומות28/12/1967תאריך פרסום: 28/12/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1422. עמוד: 622. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון בהפקדה22/08/1967
קבלת תכנית22/08/1967