פרגולה עם קירוי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 095/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: פרגולה עם קירוי
מספר: 095/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרגולה עם קירוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17214חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200809007/07/2009