פרדס אזורי-הדרי בקעת בית שאן

תוכנית ג/ 15889

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פרדס אזורי-הדרי בקעת בית שאן
מספר: ג/ 15889
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תיחום שטח לחקלאי מיוחד אשר ישמש מרכז שרות לוגיסטי ואריזה לשרות הפרדס האזורי של קיבוצי בית שאן

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד ושטח דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4426. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3643. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2006
קבלת תכנית16/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה