פרדסי מהדרין סרפנד- ספרייה

תוכנית גז/ 624

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרדסי מהדרין סרפנד- ספרייה
מספר: גז/ 624
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל דרכים קיימות, להתוות דרכים חדשות, לבטל חלוקה קיימת ולחלק את השטח מחדש לחלקות חקלאיות, בנייני ציבור, מחסנים, משרדים, בית אריזה, העלות תעלות ניקוז וכו'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3999חלק
4000חלק
4225חלק
4226כל הגוש
4227חלק
4228כל הגוש
4229חלק
4266חלק
4268חלק
6267כל הגוש
6269חלק
6270חלק
6271כל הגוש
6272חלק
6275כל הגוש
6276כל הגוש
6277כל הגוש
6278חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/05/1959תאריך פרסום: 07/05/1959. מס' ילקוט פרסומים: 669. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות13/11/1958תאריך פרסום: 13/11/1958. מס' ילקוט פרסומים: 633. שנה עברית: התשיט .
קבלת תכנית13/11/1958