פרדסי מהדרין

תוכנית גז/ 624/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרדסי מהדרין
מספר: גז/ 624/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש של השטח החקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4226חלק50
6278חלק61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1979תאריך פרסום: 24/05/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2538. עמוד: 1526. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות27/05/1977תאריך פרסום: 27/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2325. עמוד: 1473. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית27/05/1977