פרוייקט "נוף ויצמן".

בקשה ועדה מקומית רח/ ש/ 733

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פרוייקט "נוף ויצמן".
מספר: רח/ ש/ 733
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרוייקט "נוף ויצמן" - שתי קומות מרתפי חניה כוללים מחסנים לשירות הדיירים וחדרים טכנים כלליים.
בנין 98 יח"ד: 25 קומות + קומת כניסה גבוהה כוללת מועדון דיירים, מחסנים ומערכות טכניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק115
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006