פרוייקט דרך הנשיאים

תוכנית 5/ 02/ 102/ 33/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פרוייקט דרך הנשיאים
מספר: 5/ 02/ 102/ 33/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח ציר שדרות הנשיאים
והאזורים משני צידי הציר למטרות של מרכז עסקים,
משרדים ומסחר, אזור משולב של אירוח ושרותי בריאות
שכונות מגורים, מרכז מעונות סטודנטים, מרכז
תרבות עירוני.
ב. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מתחם העיריה לתוספת
בניה של משרדים, מסחר, מגורים, חניונים תת -
קרקעיים ושטח ציבורי פתוח.
כל זאת על ידי שינוי ייעודי קרקע קיימים, וקביעת
זכויות, הנחיות ומגבלות בניה ושינוי תקן חניה
תכנית מיתאר באר שבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שדרות הנשיאים צפון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38016חלק4-7
38045חלק
38056חלק
38070חלק103, 106-107, 113104
38072חלק126
38074חלק5, 28, 56, 58, 76-7729, 57, 66-67, 75
38075חלק43, 5651, 57, 60, 65, 67
38113חלק2-51, 6
38126חלק
38129חלק101-102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 103/ 19מרכז אזרחי- באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 103/ 36שינוי לתכנית מפורטת - מגדלי קרן, מרכז אזרחישינוי
תוכנית5/ 03/ 151/ 15הקמת מרפ"ד בשד' הנשיאים פינת דרך מצדהשינוי
תוכנית5/ 03/ 108/ 104שינוי לתכנית מפורטת -תכנון מחדש של אזור מבנה ציבורשכ' ג'-דרך השלום רח' וינגיט.שינוי
תוכנית5/ 03/ 126/ 16שכונה ב' שטח למוסד ציבורי - מוזיאון עירונישינוי
תוכנית5/ 03/ 126/ 14שינוי מאזור תכנון בעתיד לאזור מגורים מיוחדשינוי
ישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאיתשינוי
תוכנית5/ 03/ 124/ 1באר שבע, שד' בו גוריוןשינוי
תוכנית5/ 03/ 151/ 13שכ' ד הנחיות בניהשינוי
תוכנית5/ 03/ 108/ 23באר שבע, שכונה ג'שינוי
תוכנית5/ 03/ 121/ 3שכונה ב' -מגורים רווישינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 42/ אבאר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 5שכ' ב'-מגורים ג'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 50שכ' א'-בניני ציבורשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 5002. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/06/1999
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות03/05/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1997
קבלת תכנית30/06/1997
החלטה בדיון בביטול הפקדה30/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1997תאריך פרסום: 13/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4521. עמוד: 3446. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1997.